Thành lập công ty cần những gì?

Đánh giá bài viết
Bạn cần gì để thành lập một công ty? Câu hỏi của hàng chục ngàn công ty khởi nghiệp đang băn khoăn trước khi thành lập công ty. Khởi nghiệp không phải là một điều dễ dàng để làm. Ngoài ý tưởng kinh doanh bạn có sẵn, các thủ tục pháp lý và cách mở công ty cần phải được tìm hiểu.
Mặc dù các thủ tục hành chính ngày càng được các cơ quan chức năng đơn giản hóa. Tuy nhiên, nếu không am hiểu về pháp luật hiện hành, bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình đăng ký kinh doanh cũng như hoạt động kinh doanh sau này. Dưới đây là câu trả lời cho câu hỏi cần những gì để thành lập một doanh nghiệp?

1. Cần lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất với điều kiện thực tế của mình:

Hiện nay, tại Việt Nam, nếu muốn thành lập công ty, bạn cần lựa chọn một trong năm loại hình doanh nghiệp sau:
Công ty TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN: Do 01 cá nhân hoặc 01 tổ chức làm chủ sở hữu. Trách nhiệm pháp lý được giới hạn trong số vốn đã góp.
Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: Từ 2 đến 50 cá nhân/tổ chức góp vốn thành lập công ty. Trách nhiệm pháp lý được giới hạn trong số vốn đã góp.
Công ty cổ phần: Là loại hình có ít nhất 3 cổ đông trở lên. Không có giới hạn tối đa về số lượng cổ đông. Trách nhiệm pháp lý trong phạm vi cổ phần sở hữu.
Quyền sở hữu duy nhất: Thuộc sở hữu của 1 cá nhân, trách nhiệm vô hạn với tất cả tài sản cá nhân của mình đối với các nghĩa vụ của doanh nghiệp.
Công ty hợp danh: Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh).
Ngoài thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.

2. Chuẩn bị đặt tên cho công ty

– Bạn phải xác định tên của công ty bạn muốn thành lập. Tên công ty được viết bằng tiếng Việt có thể kèm theo số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai yếu tố: loại hình doanh nghiệp và tên riêng. Điều cũng rất quan trọng là tên công ty của bạn phải được viết hoặc đính kèm tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Tên của công ty không được giống hoặc gây nhầm lẫn với các doanh nghiệp đã đăng ký trước đó.
– Tên doanh nghiệp được viết bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên bằng tiếng Việt sang tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc được dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

3. Muốn thành lập công ty cần nhừng gì? ==> Cần chuẩn bị lựa chọn địa chỉ đặt trụ sở công ty

– Địa chỉ công ty là địa điểm liên lạc và giao dịch của công ty bạn, phải ở trên lãnh thổ Việt Nam và có địa chỉ được xác định theo số nhà, tên đường, phường, quận, thành phố hoặc tỉnh, số điện thoại, số fax và địa chỉ email nếu có.
– Trường hợp nơi đặt trụ sở chính không có số nhà hoặc tên đường thì phải nộp xác nhận của địa phương về địa chỉ không có số nhà hoặc tên đường cùng với hồ sơ đăng ký kinh doanh.
– Có rất nhiều doanh nghiệp đang có cơ hội kinh doanh và có ý định thành lập công ty nhưng không có địa chỉ văn phòng để mở công ty, vì vậy bạn nên tham khảo dịch vụ cho thuê văn phòng ảo để đăng ký kinh doanh.

4. Lựa chọn đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp

– Công nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong mọi hoạt động kinh doanh, nó chi phối nhiều yếu tố khác. Bạn nên chuẩn bị tất cả các ngành nghề kinh doanh mà bạn dự định hoạt động và các ngành nghề kinh doanh bạn dự định làm trong tương lai. Trong trường hợp bạn đăng ký một nghề nhưng một thời gian sau bạn muốn làm một doanh nghiệp khác, bạn có thể thêm một ngành nghề kinh doanh khác.

Quý khách tham khảo thêm:

Thành lập công ty  Thủ tục thành lập công ty Dịch vụ thành lập công ty

5. Lựa chọn mức vốn điều lệ công ty phù hợp

– Không có số vốn tối thiểu hoặc tối đa (trừ các ngành nghề yêu cầu vốn pháp định). Số vốn này do chính doanh nghiệp đăng ký và không cần chứng minh bằng tiền mặt, tài khoản hay bất kỳ hình thức nào khác. Tuy nhiên, người thành lập doanh nghiệp cần phải chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn điều lệ đã kê khai khi đăng ký kinh doanh.
Chuẩn bị số thuế phải nộp khi thành lập công ty tương ứng với vốn điều lệ đã đăng ký của doanh nghiệp.
+ Nếu doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng thì số thuế môn bài phải nộp hàng năm là: 3.000.000 đồng
+ Trường hợp doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống thì mức thuế môn bài hằng năm phải nộp là: 2.000.000 đồng
+ Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thành lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện thì mức thuế môn bài hàng năm phải nộp là 1.000.000 đồng.

+ Thuế giá trị gia tăng. Khoản thuế này phải được doanh nghiệp nộp theo quý báo cáo của mình. Thuế suất thuế GTGT là 10%
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp đóng cửa sau khi kết thúc năm tài chính khi doanh nghiệp có lãi. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp từ 20-25% trên lợi nhuận mà doanh nghiệp kê khai thuế.
+ Thuế xuất khẩu (Đối với doanh nghiệp xuất khẩu). Đóng cửa khi thực hiện xuất khẩu hàng hóa. Thuế suất này phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh và hàng hóa.
+ Thuế nhập khẩu (Đối với doanh nghiệp nhập khẩu). Đóng cửa khi thực hiện nhập khẩu hàng hóa. Thuế suất này phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh và hàng hóa.

6. Lựa chọn người đại diện pháp luật có đủ khả năng điều hành doanh nghiệp

– Người đại diện theo pháp luật là người chịu trách nhiệm chính về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, là người đại diện cho doanh nghiệp làm việc, ký các văn bản, thủ tục với cơ quan nhà nước, cá nhân. hoặc tổ chức khác.
– Chức danh người đại diện là Giám đốc (Tổng giám đốc), Chủ tịch Hội đồng thành viên/Điều hành và các chức danh quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty.
– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải thường trú tại Việt Nam; Trường hợp vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày thì phải ủy quyền cho người khác bằng văn bản theo quy định tại Điều lệ doanh nghiệp để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

7. Chuẩn bị về giấy tờ thành lập công ty

Bạn muốn biết những gì nó cần để bắt đầu một công ty? Tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì để mở công ty?
– Chuẩn bị 04 bản sao có chứng thực không quá 03 tháng CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân của tất cả thành viên góp vốn/cổ đông sáng lập/người đại diện theo pháp luật.
– Sau khi chuẩn bị xong các giấy tờ trên, bạn cần biên soạn hồ sơ công ty để xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

8. Thành lập công ty cần thủ tục gì sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bạn cần hoàn thành các thủ tục sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
 • Khắc dấu công ty + Công bố mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 • Thông báo nội dung đăng ký kinh doanh
 • Thực hiện thủ tục khai thuế ban đầu đối với công ty mới thành lập
 • Thủ tục áp dụng phương pháp tính thuế
 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế địa phương
 • Chữ ký số khai thuế (1 năm)
 • Hóa đơn điện tử 200 số
 • Dấu tiêu đề (01 con dấu)
 • Biển hiệu (25 x 35) treo tại trụ sở chính
 • Báo cáo thuế quý đầu tiên miễn phí
 • Thông báo số tài khoản ngân hàng

9. Chuẩn bị một ý tưởng kinh doanh tốt, sáng tạo, có ưu thế

– Nếu bạn có một ý tưởng kinh doanh tốt, sáng tạo hoặc có lợi thế vượt trội so với thị trường, doanh nghiệp ban đầu của bạn đã thành công lên đến 75%. Sự tồn tại và phát triển của công ty bạn về lâu dài phụ thuộc rất nhiều vào ý tưởng kinh doanh ban đầu mà bạn đã vạch ra.
– Làm thế nào để có một ý tưởng kinh doanh tốt để thực hiện ước mơ kinh doanh? Câu trả lời rất đơn giản: Bạn chỉ cần nghiên cứu những gì thị trường cần và làm thế nào tốt nhất để đáp ứng chúng.

10. Bạn cần một kế hoạch kinh doanh rõ ràng

– Lập kế hoạch kinh doanh bao gồm kế hoạch tài chính, kế hoạch nhân sự, kế hoạch phát triển thị trường và khách hàng tiềm năng. Một kế hoạch kinh doanh tốt phải được lên kế hoạch và chuẩn bị chi tiết. Bạn cần phác thảo chi tiết nguồn vốn đầu tư, vốn hoạt động, doanh số, chi phí quảng cáo, tiền thuê nhà, tiện ích, thuế, các chi phí khác phát sinh và cuối cùng là xác định lợi nhuận doanh nghiệp.

11. Bạn cần xác định thị trường mục tiêu ngay từ khi chuẩn bị thành lập công ty

– Nếu bạn nghiên cứu thị trường và biết những gì thị trường cần và bạn có thể đáp ứng nó, điều đó thật tuyệt. Nếu không, thì chỉ cần đi làm cho các doanh nghiệp. Sau một thời gian, bạn đã được tiếp xúc với thị trường và xác định được nhu cầu của khách hàng, điều này bạn hoàn toàn có thể nắm bắt được.

12. Chuẩn bị ngân sách tài chính cho doanh nghiệp.

– Ý tưởng kinh doanh tốt nhưng cần có tài chính để hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh đó. Nếu gia đình bạn có nhiều tiền để hỗ trợ bạn, thì bạn rất may mắn. Tuy nhiên, nếu bạn đi lên từ hai bàn tay trắng, việc chuẩn bị tài chính có vẻ khó khăn hơn. Nó đến từ các nguồn bạn tiết kiệm được trong khi làm việc hoặc vay ngân hàng. Lưu ý: Vay sẽ phát sinh thêm chi phí lãi suất. Hãy tính toán cẩn thận. Và nếu bạn có thể nhận được một khoản vay từ một người thân, điều đó thật tuyệt. Họ đang cho bạn mượn niềm tin, vì vậy bạn cần xây dựng uy tín từ những thời điểm khó khăn nhất để khi bạn cần, họ hỗ trợ bạn mà không do dự.

Quý khách có thể tham khảo thêm:

Thành lập hộ kinh doanh cá thể  Nên thành lập công ty hay hộ kinh doanh Hộ kinh doanh cá thể là gì

 13. Nghiên cứu đối thủ cùng ngành, biết địch – biết ta: Trăm trận trăm thắng 

– Các nhà quản lý kinh doanh khuyên bạn nên dành ít nhất 15-20 phút mỗi ngày để nghiên cứu thị trường và các đối thủ cạnh tranh trong ngành mà công ty tương lai của bạn tham gia. Công việc này giúp bạn xác định đúng khách hàng mục tiêu. Giúp bạn biết đối thủ cạnh tranh của bạn đang làm gì để phát triển lớn như vậy. Hoặc đơn giản là tránh những sai lầm trong quá trình hoạt động. Từ đó, doanh nghiệp tận dụng cơ hội kinh doanh và phát triển. Đây là một trong những yếu tố quan trọng cần chuẩn bị trước khi thành lập một công ty quan trọng mà bạn không nên bỏ qua.

14. Chuẩn bị làm Marketing Online cho doanh nghiệp

– Máy tính, website, lập Fanpage facebook, Youtube, TikTok doanh nghiệp, dịch vụ email, kinh doanh trực tuyến… Bạn đã chuẩn bị những thứ này chưa? Có lẽ trong thời đại kinh doanh hiện đại ngày nay, những tiện ích này là không thể thiếu trong các công ty, bất kể quy mô công ty của bạn. Hãy tận dụng và sử dụng nó một cách hiệu quả để giúp doanh nghiệp của bạn thành công hơn.

 15. Tìm kiếm và lên danh sách khách hàng tiềm năng

– Kinh doanh sống còn hay chết được xác định bởi nguồn gốc của khách hàng. Nếu bạn mở một doanh nghiệp nhưng trong một thời gian dài không có khách hàng hoặc quá ít khách hàng, điều đó có nghĩa là sớm muộn gì doanh nghiệp của bạn cũng sẽ phá sản. Một kinh nghiệm đã chỉ ra rằng nên chuẩn bị trước cho khách hàng trong khi nghiên cứu và tận dụng các công cụ tiếp thị truyền thống và hiện đại để tăng số lượng khách hàng. Xác định đúng đối tượng cần thiết để sử dụng các sản phẩm / dịch vụ của bạn để khi bạn bắt đầu kinh doanh, bạn có thể triển khai chúng.

16. Chuẩn bị chính sách chăm sóc khách hàng mà doanh nghiệp có được

– Tìm kiếm khách hàng rất khó, và giữ chân khách hàng thậm chí còn khó hơn. Vì vậy, hãy làm hài lòng khách hàng nhiều hơn những gì họ mong đợi”. Khách hàng luôn là vua. Thật tuyệt vời khi doanh nghiệp của bạn mang lại cho họ nhiều giá trị hơn những gì họ muốn nhận. Khách hàng sẽ ở lại với doanh nghiệp của bạn và giới thiệu các khách hàng tiềm năng khác.
Nếu khách hàng còn gặp vấn đề liên quan đến vấn đề mở cửa công ty cần gì cũng như các tài liệu liên quan và thủ tục pháp lý, đừng ngần ngại nhấc máy và liên hệ ngay với chúng tôi tại Hotline/zalo: 0763387788 để các chuyên gia hỗ trợ và tư vấn miễn phí 24/7, từ đó giúp doanh nghiệp của bạn hoạt động kinh doanh thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.