Tạm Ngưng Doanh Nghiệp Tại Hà Nội

Đánh giá bài viết

Tại Hà Nội, khi không có nhu cầu kinh doanh, hoặc tạm thời ngừng hoạt động, các công ty có quyền làm thủ tục tạm ngưng hoạt động theo yêu cầu của mình, đây được gọi là dịch vụ tạm ngưng doanh nghiệp tại Hà Nội. Tạm ngừng kinh doanh là thủ tục pháp lý doanh nghiệp phổ biến, tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về nó. Bài viết sau đây Luật Quốc Bảo xin được nói rõ hơn về vấn đề tạm ngưng doanh nghiệp tại Hà Nội cho quý bạn đọc biết rõ hơn:

Lý do tạm ngưng doanh nghiệp tại Hà Nội

Có nhiều lý do để tạm ngưng doanh nghiệp, và ở Hà Nội – một thành phố nhộn nhịp với nhiều cạnh tranh xoay quanh các doanh nghiệp, đương nhiên sẽ mang lại nhiều khó khăn cho người kinh doanh hơn rất nhiều. Dưới đây là một số lý do điển hình khiến doanh nghiệp phải tạm ngưng hoạt động kinh doanh tại Hà Nội:

 • Kinh doanh không hiệu quả
 • Do bận việc riêng không tiếp tục kinh doanh
 • Sắp xếp hoặc thành lập công ty mới
 • Chờ làm thủ tục giải thể công ty

Và đôi khi doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh xuất phát từ yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Theo khoản 2 Điều 206 Luật doanh nghiệp 2020, những trường hợp này bao gồm:

 • Tạm ngừng hoặc chấm dứt kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật;
 • Tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan;
 • Đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh một, một số ngành, nghề kinh doanh hoặc trong một số lĩnh vực theo quyết định của Tòa án.

Quý khách tham khảo thêm: Luật Quốc Bảo

Thành lập công ty  Thủ tục thành lập công ty Dịch vụ thành lập công ty

Quy định pháp luật về tạm ngưng doanh nghiệp tại Hà Nội

Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh:

Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực 4/1/2021 về Đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh quy định:

1. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm.

2. Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, kèm theo thông báo phải có nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh.

3. Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh, giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

4. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp và tình trạng của tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng tạm ngừng kinh doanh.

5. Doanh nghiệp có thể đề nghị đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đồng thời với đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đồng thời với tình trạng của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Hướng dẫn thủ tục tạm ngưng doanh nghiệp tại Hà Nội

Thủ tục tạm ngưng doanh nghiệp tại Hà Nội
Thủ tục tạm ngưng doanh nghiệp tại Hà Nội

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ tạm ngưng doanh nghiệp tại Hà Nội

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh cần bao gồm các nội dung chính sau:

 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh
 • Quyết định tạm ngừng kinh doanh (của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên; của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên; của Hội đồng quản trị công ty cổ phần…)
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Bước 2: Nộp hồ sơ tạm ngưng doanh nghiệp tại Hà Nội

Sau khi đã chuẩn bị xong hồ sơ tạm ngưng doanh nghiệp, nộp hồ sơ tới Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội.

Bước 3: Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ

Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ; xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết. Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và cập nhật tình trạng hồ sơ trên cơ sở dữ liệu trực tuyến để doanh nghiệp cập nhật được tình trạng hồ sơ.

Bước 4: Nhận thông báo tạm ngưng doanh nghiệp tại Hà Nội

Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung; cơ quan có thẩm quyền thông báo để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung.

Bước 5: Hoàn tất thủ tục tạm ngưng doanh nghiệp tại Hà Nội

Sau khi nhận được thông báo tạm ngừng kinh doanh; doanh nghiệp của sẽ tạm ngừng từ thời gian được ghi trên thông báo. Mọi hoạt động kinh doanh sau ngày tạm dừng hoạt động đều phải dừng lại. Doanh nghiệp được phép hoạt động trở lại sau khi hết thời hạn tạm ngừng; hoặc xin hoạt động sớm trở lại khi chưa hết thời hạn tạm ngừng.

Những việc cần lưu ý sau khi đăng ký tạm ngưng doanh nghiệp tại Hà Nội

1. Miễn lệ phí môn bài

Nếu doanh nghiệp tạm ngưng doanh nghiệp tại Hà Nội nguyên năm dương lịch hoặc nguyên năm tài chính;

Ví dụ: Doanh nghiệp tạm ngưng kinh doanh nguyên năm 2021 – từ 01/01/2021 được miễn lệ phí môn bài nếu nộp hồ sơ trước 3 ngày làm việc, tính đến ngày tạm ngừng kinh doanh.

2. Tờ khai thuế

Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh;

Doanh nghiệp vẫn phải nộp tờ khai thuế của quý trước thời điểm tạm ngừng kinh doanh được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp nhận.

3. Báo cáo tài chính

Doanh nghiệp vẫn phải nộp báo cáo tài chính năm nếu tạm ngừng không nguyên năm dương lịch hay năm tài chính.

4. Các lưu ý khác

Ngoài những lưu ý quan trọng về báo cáo và thuế, doanh nghiệp còn phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định sau:

 • Vẫn phải treo bảng hiệu;
 • Thanh toán các khoản nợ với cơ quan thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh;
 • Không được ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch mới trong thời gian tạm ngừng kinh doanh;
 • Thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác với khách hàng, đối tác và người lao động (trừ trường hợp có thỏa thuận khác).

Quý khách tham khảo thêm. Luật Quốc Bảo

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài Thành lập công ty vốn nước ngoài Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Tạm ngưng doanh nghiệp tại Hà Nội không thông báo phạt bao nhiêu?

Nghĩa vụ thông báo tạm ngưng doanh nghiệp tại Hà Nội

Theo quy định tại Điều 57 Nghị định 78/2015/NĐ-CP; thì tạm ngừng doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan quản lý nhà nước:

Điều 57. Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

2. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm

Như vậy, nếu không thực hiện nghĩa vụ này thì doanh nghiệp sẽ bị phạt. Tôi tin rằng không doanh nghiệp nào muốn lâm vào hoàn cảnh đã khó khăn trong kinh doanh; nhưng lại phải chịu thêm những chế tài không hợp lý.

Phạt đến 2 triệu nếu không thông báo tạm ngưng doanh nghiệp tại Hà Nội

Theo quy định cụ thể tại Điều 32 Nghị định 50/2016/NĐ-CP; thì việc không thông báo tạm dừng kinh doanh sẽ bị phạt đến 2 triệu:

Điều 32. Vi phạm các nghĩa vụ thông báo khác

1.Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

d) Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh về thời Điểm và thời hạn tạm dừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh;

Ngoài ra sẽ có doanh nghiệp phát sinh những đơn vị trực thuộc như chi nhánh; văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh thì sẽ cần thực hiện thủ tục tạm dừng những đơn vị đó song song. Đối với những trường hợp không thực hiện sẽ tiếp tục bị phạt ở mức độ được quy định tại Khoản 2 Điều 32 nói trên:

Điều 32. Vi phạm các nghĩa vụ thông báo khác

2.Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Đăng ký tạm ngừng kinh doanh nhưng không thông báo tạm dừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

Doanh nghiệp sẽ bị phạt nếu không thông báo tạm ngừng kinh doanh
Doanh nghiệp sẽ bị phạt nếu không thông báo tạm ngừng kinh doanh

Chi phí phát sinh nếu không tạm ngưng doanh nghiệp tại Hà Nội

Việc không tạm dừng kinh doanh sẽ kéo theo rất nhiều chi phí và thủ tục kéo theo như:

 1. Bảo hiểm xã hội nhân viên;
 2. Thuế, phí doanh nghiệp;
 3. Báo cáo thuế theo quý, năm;
 4. Mức xử phạt hành chính khác…

Quý khách có thể tham khảo thêm: Luật Quốc Bảo

Giấy phép lao động Dịch vụ giấy phép lao động Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Một số câu hỏi thường gặp

Thời hạn gửi thông báo tạm ngưng doanh nghiệp tại Hà Nội là bao lâu?

Căn cứ theo Điều 206 Luật doanh nghiệp 2020:
Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

Doanh nghiệp đã tạm ngưng doanh nghiệp tại Hà Nội 2 năm nhưng chưa có nhu cầu hoạt động tiếp thì cần làm gì?

Trong trường hợp này, doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 trong 2 cách sau:
– Thứ nhất, tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp.
– Thứ hai, thực hiện thủ tục khôi phục hoạt động trở lại một thời gian ngắn khoảng từ 01—2 tháng sau đó tiếp tục làm lại thủ tục tạm ngừng kinh doanh đợi thời cơ hoạt động trở lại.
Đối với doanh nghiệp có nhu cầu tạm ngừng tiếp lần 2, doanh nghiệp cần kiểm tra sớm mốc thời gian còn lại đang tạm dừng để tránh khi làm hồ sơ tạm dừng tiếp theo sẽ quá hạn và bị rơi vào tình trạng bị khóa mã số thuế do không thực hiện thủ tục tạm dừng đúng thời hạn.

Lưu ý gì khi tạm ngưng doanh nghiệp tại Hà Nội?

Từ năm 2021, pháp luật không hạn chế tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp của doanh nghiệp như trước đây, do đó nếu doanh nghiệp chưa có nhu cầu hoạt động có thể tạm ngừng liên tục, nhưng sau 01 năm khi hết hạn tạm ngừng doanh nghiệp tiếp tục phải làm thông báo tạm ngừng kinh doanh cho năm tiếp theo.
Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp vẫn phải thanh toán các khoản nợ, hoàn thành các hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp cùng chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Luật Quốc Bảo hoặc Hotline/zalo: 0763387788. 

Quý khách tham khảo thêm: Luật Quốc Bảo

Thành lập trung tâm ngoại ngữ Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ Điều kiện mở trung tâm ngoại ngữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.