Những lưu ý khi thành lập công ty TNHH một thành viên

Đánh giá bài viết

Những lưu ý khi thành lập công ty TNHH một thành viên. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức, cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn điều lệ của công ty.

Công ty TNHH một thành viên
Công ty TNHH một thành viên

Quý khách tham khảo thêm: Luật Quốc Bảo

Thành lập công ty  Thủ tục thành lập công ty Dịch vụ thành lập công ty

Một số đặc điểm công ty TNHH một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu.
Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn điều lệ của công ty TNHH.
Chủ sở hữu công ty có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác.
Công ty không được phép phát hành cổ phiếu.

Ưu điểm và nhược điểm của việc thành lập công ty TNHH một thành viên.

Ưu điểm của việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Chủ doanh nghiệp có toàn quyền ra quyết định về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.
Với tính chất và quy mô, loại hình doanh nghiệp này rất phù hợp với mô hình kinh doanh vừa và nhỏ.
Trách nhiệm tài sản là trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm về hoạt động của doanh nghiệp bằng phần vốn góp, tài sản bên ngoài của chủ sở hữu công ty không bị ảnh hưởng.
Cơ cấu tổ chức nhỏ gọn, linh hoạt, thủ tục đăng ký kinh doanh đơn giản, thuận tiện cho các cá nhân, tổ chức muốn thành lập loại hình doanh nghiệp này.

Nhược điểm của việc thành lập công ty TNHH một thành viên

Do trách nhiệm pháp lý của công ty TNHH chỉ giới hạn ở tài sản nên không tạo được sự tin tưởng và uy tín của công ty đối với các nhà đầu tư bên ngoài.
Các công ty trách nhiệm hữu hạn phải tuân theo các quy định pháp lý chặt chẽ hơn so với các loại hình kinh doanh khác như quyền sở hữu duy nhất hoặc quan hệ đối tác.
Công ty trách nhiệm hữu hạn không có quyền phát hành cổ phiếu mà chỉ có thể huy động vốn bằng các phương thức khác, điều này cũng hạn chế sự phát triển nhanh chóng của doanh nghiệp.
Bởi doanh nghiệp chỉ thuộc sở hữu của một cá nhân hoặc tổ chức.
Trường hợp doanh nghiệp muốn huy động thêm vốn góp của cá nhân, tổ chức khác, chủ sở hữu sẽ phải thực hiện các thủ tục để chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang loại hình khác như công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên hoặc công ty cổ phần. 

Những lưu ý khi thành lập công ty TNHH một thành viên

Lưu ý về thông tin công ty

Những lưu ý về chủ đề thành lập công ty
 • Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền thành lập công ty khi có đủ các điều kiện sau đây:
 • Tổ chức có tư cách pháp nhân;
 • Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
 • Không thuộc đối tượng bị nhà nước cấm thành lập công ty theo quy định tại Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.

Lưu ý về tên công ty

Tên tiếng Việt của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải bao gồm hai yếu tố: loại hình kinh doanh (Công ty TNHH/Công ty trách nhiệm hữu hạn) và tên riêng.
Tên doanh nghiệp phải được dán tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
Tên công ty phải được in hoặc ghi trên các giấy tờ, tài liệu, ấn phẩm giao dịch do doanh nghiệp phát hành.
Không thuộc các trường hợp bị nghiêm cấm quy định tại Điều 38 Luật Doanh nghiệp 2020.

Lưu ý về trụ sở công ty

Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo ranh giới địa lý của đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
Trụ sở chính của công ty không được phép sử dụng căn hộ chung cư hoặc nhà tập thể.

Lưu ý về ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong các ngành mà pháp luật không cấm, nhưng những ngành đó phải được đưa vào hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam. Nếu ngành nghề đó chưa được chỉ định, có thể đăng ký các chi tiết của ngành nghề kinh doanh dự định.
Đối với ngành, nghề có điều kiện, doanh nghiệp phải bảo đảm đáp ứng điều kiện của từng ngành, nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Đối với nhà đầu tư nước ngoài, ngành nghề kinh doanh phải phù hợp với Biểu cam kết của WTO, hình thức đầu tư và tỷ lệ sở hữu trong công ty theo từng ngành nghề cụ thể.

Lưu ý về vốn điều lệ

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản mà chủ sở hữu công ty cam kết góp và được ghi trong Điều lệ công ty.
Chủ sở hữu công ty phải góp vốn vào công ty bằng toàn bộ số tiền và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ thời gian hoạt động. chuyển nhượng, nhập khẩu tài sản để góp vốn, làm thủ tục hành chính chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời gian này, chủ sở hữu công ty có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp đã cam kết.

Quý khách có thể tham khảo thêm: Luật Quốc Bảo

Thành lập hộ kinh doanh cá thể  Nên thành lập công ty hay hộ kinh doanh Hộ kinh doanh cá thể là gì

Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, chủ sở hữu công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ bằng giá trị vốn góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thanh toán cuối cùng. góp đủ vốn điều lệ. Trong trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong khoảng thời gian trước ngày cuối cùng công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định. được quy định trong đoạn này.
Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về nghĩa vụ tài chính của công ty, về thiệt hại do không góp, không góp đủ hoặc không góp đúng hạn vào vốn điều lệ theo quy định tại Điều 3 của Luật này. 

Lưu ý về người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH một thành viên.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật. là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Lưu ý về hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.
 • Điều lệ công ty.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 • Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thành lập theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Luật Quốc Bảo tư vấn về các điều kiện, quy trình, thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để khách hàng chuẩn bị.
Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ của Luật Quốc Bảo, luật sư của chúng tôi sẽ hỗ trợ soạn thảo văn bản chuyển khách hàng ký tên để chúng tôi thực hiện các bước tiếp theo.
Nếu khách hàng tự nộp hồ sơ, vui lòng liên hệ với Luật Quốc Bảo để được cung cấp mẫu hồ sơ miễn phí.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được nộp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Trong thời hạn 03 (làm việc) ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của đơn đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 ngày. làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp. Thông báo phải nêu rõ lý do và yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Hiện tại, ngay sau khi nộp hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, người nộp đơn còn phải nộp lệ phí công bố thông tin đăng ký kinh doanh cùng với hồ sơ đăng ký thành lập công ty. Do đó, ngay sau khi công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũng sẽ công bố thông tin doanh nghiệp của mình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Thực hiện các thủ tục sau thành lập công ty TNHH 1 thành viên

 • Khắc con dấu công ty;
 • Treo biển tại trụ sở công ty;
 • Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp và thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Đăng ký chữ ký số điện tử thực hiện nộp thuế điện tử;
 • Kê khai và nộp thuế môn bài;
 • In và đặt in hóa đơn;
 • Góp vốn đầy đủ đúng hạn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp đăng ký kinh doanh.

Nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Đăng ký trực tuyến tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkytinhdoanh.gov.vn) bằng chữ ký số công khai hoặc sử dụng tài khoản đăng ký doanh nghiệp.
Trường hợp doanh nghiệp muốn huy động thêm vốn góp của cá nhân, tổ chức khác, chủ sở hữu sẽ phải thực hiện các thủ tục để chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang loại hình khác như công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên hoặc công ty cổ phần. .

Quý khách cần tư vấn thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp hãy liên hệ với Luật Quốc Bảo hotline/zalo: 0763387788.

Quý khách tham khảo thêm: Luật VN

Thành lập công ty  Thủ tục thành lập công ty Dịch vụ thành lập công ty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.