Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Nhãn Hiệu

Đánh giá bài viết

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Nhãn Hiệu. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là văn bản pháp lý vô cùng quan trọng để bảo vệ tình trạng pháp lý của nhãn hiệu, chúng tôi sẽ cung cấp một số khía cạnh liên quan chủ yếu đến giấy chứng nhận nhãn hiệu cho khách hàng.

Quý khách cần đăng ký nhãn hiệu hãy liên hệ với Luật Quốc Bảo hotline/zalo: 0763387788

Quý khách tham khảo thêm: Đăng ký nhãn hiệu Luật Quốc Bảo

Đăng ký nhãn hiệu Đăng ký thương hiệu Đăng ký thương hiệu độc quyền

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là gì?

  • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là một tài liệu pháp lý cực kỳ quan trọng để bảo vệ tư cách pháp lý của chủ sở hữu nhãn hiệu hay nói cách khác, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là tài liệu chứng minh quyền sở hữu hợp pháp. và quyền sở hữu duy nhất với nhãn hiệu đã đăng ký.
  • Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chỉ có giá trị trong 10 năm kể từ ngày nộp đơn và có thể được gia hạn nhiều lần (mỗi lần trong 10 năm tiếp theo).
  • Khác với sáng chế, thiết kế, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần là 10 năm. Để gia hạn, 6 tháng trước ngày hết hạn, người nộp đơn cần liên hệ với Cục Sở hữu trí tuệ hoặc đại diện sở hữu công nghiệp để gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Nếu quá thời hạn, người nộp đơn vẫn còn thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày hết hạn để tiến hành gia hạn hiệu lực.

Nội dung của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ được cấp cho chủ sở hữu, nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ bao gồm các thông tin sau:
– Số giấy chứng nhận;
– Chủ giấy chứng nhận bao gồm các thông tin: Tên chủ sở hữu, địa chỉ chủ sở hữu
– Thông tin về số đơn đăng ký và ngày nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu
– Thông tin về các nhóm sản phẩm / dịch vụ đã đăng ký
– Thông tin về số quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký
– Thông tin về thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký

Quyền lợi của người được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Pháp luật cho phép chủ sở hữu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có các quyền sau đây:
– Quyền sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký.
– Quyền ngăn cản người khác sử dụng nhãn hiệu của bạn trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
– Quyền định đoạt bao gồm: bán, chuyển nhượng, cấp phép (cho phép người khác sử dụng), hoặc từ bỏ nhãn hiệu đã đăng ký.
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam có giá trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam kể từ ngày cấp đến hết mười năm. Mọi người có thể gia hạn nó nhiều lần liên tiếp, trong mười (10) năm mỗi lần.

Các trường hợp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:
a) Người có văn bằng bảo hộ không gia hạn thời hạn hiệu lực theo quy định;
b) Chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu nhãn hiệu;
c) Chủ sở hữu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, nhãn hiệu không còn tồn tại hoặc không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp;
d) Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu ủy quyền sử dụng trong thời hạn năm (05) năm liên tục trước ngày có yêu cầu vô hiệu mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc tiếp tục sử dụng ít nhất ba tháng trước ngày có yêu cầu chấm dứt;
Căn cứ kết quả rà soát đơn xin hủy hiệu lực văn bằng bảo hộ và ý kiến của các bên liên quan, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo cho các bên liên quan. thông báo từ chối chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ.
Quý khách cần đăng ký nhãn hiệu hãy liên hệ với Luật Quốc Bảo hotline/zalo: 0763387788

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.