Đất không sổ đỏ chia thừa kế như thế nào?

Đánh giá bài viết

Đất không sổ đỏ chia thừa kế như thế nào? Đất không có sổ đỏ, cá nhân, hộ gia đình vẫn được thừa kế nếu có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Đất không có sổ đỏ vẫn được chia thừa kế

Có hai hình thức thừa kế: thừa kế theo di chúc và thừa kế theo quy định của pháp luật. Theo đó, thừa kế sổ đỏ, sổ hồng theo di chúc có 4 loại, bao gồm: di chúc bằng văn bản không có người chứng kiến, di chúc bằng văn bản có người chứng kiến, di chúc bằng văn bản có công chứng, di chúc. Mong muốn bằng bản sao có chứng thực.

Còn đối với việc thừa kế theo quy định của pháp luật, nếu người sử dụng đất hiện tại chết mà không có di chúc thì quyền sử dụng đất vẫn có thể được xác định là người thừa kế (di sản thừa kế vẫn được chia ngay cả khi không có sổ đỏ, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở).
Tóm lại, đất không có sổ đỏ, sổ hồng vẫn được chia, thừa kế, trừ trường hợp quyền sử dụng đất không hợp pháp.

Chia thừa kế sổ đỏ theo di chúc

  • Điều 613 Bộ luật Dân sự 2015 quy định người thừa kế như sau: Người thừa kế cá nhân phải là người còn sống tại thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã mang thai trước thời điểm mở thừa kế. người để lại chết (sinh trong vòng 300 ngày kể từ thời điểm người rời đi qua đời).
  • Theo khoản 1 Điều 644 Bộ luật Dân sự năm 2015, những người sau đây vẫn được thừa kế bằng hai phần ba số người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo quy định của pháp luật, trong trường hợp họ không: được người lập di chúc được hưởng di sản hoặc được hưởng dưới hai phần ba phần di sản đó:  con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ hoặc chồng; trẻ vị thành niên không có khả năng làm việc.
  • Theo đó, việc phân chia di sản thừa kế sẽ phụ thuộc vào nội dung di chúc nếu di chúc là hợp pháp; phần thừa kế được thừa kế theo di chúc chỉ được phân phối lại khi có người được thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc theo quy định tại khoản 1 Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015.

Chia thừa kế sổ đỏ không có di chúc

Khoản 2 Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 quy định những người thừa kế cùng hàng được hưởng một phần bằng nhau của di sản.
Theo khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015, hàng hóa thừa kế được quy định cụ thể như sau:
– Dòng thừa kế thứ nhất bao gồm: Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ và con nuôi của người chết.
– Dòng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, anh ruột, anh ruột của người chết; cháu của người quá cố và người quá cố là ông nội, bà ngoại, ông nội và bà ngoại.
– Dòng thừa kế thứ ba gồm: Ông cố, ông cố của người chết; chú ruột, chú ruột, cậu ruột, cô dì ruột, cô ruột của người chết; cháu ruột của người chết và người chết là chú ruột, chú ruột, cậu ruột, cô dì ruột, cô dì ruột; chắt của người quá cố, nhưng người quá cố là bà cố của gia đình.
Luật Quốc Bảo vừa gửi đến các bạn bài viết: Đất không sổ đỏ chia thừa kế như thế nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.