Có Mua chứng chỉ tư vấn du học được không?

5/5 - (1 bình chọn)

Luật Quốc Bảo nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn hỏi: Có mua chứng chỉ tư vấn du học được không?

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học là điều kiện cần phải có của giám đốc, nhân viên tư vấn, các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Nếu chưa có chứng chỉ tư vấn du học thì có cần phải đi học để có chứng chỉ? Hoàn toàn không thể mua được. 

Luật Quốc Bảo xin trả lời: Quý khách phải đăng ký đi học khóa học chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học chứ không mua được đâu. Tranh vi phạm pháp luật 

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính Phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
  • Thông tư số 23/2013/TT-BGDĐT ngày 28/06/2013 Bộ giáo dục và đào tạo về việc Quy định về tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Quý khách tham khảo thêm:

Thủ tục Thành lập trung tâm tư vấn du học Điều kiện mở trung tâm tư vấn du học Thành lập công ty tư vấn du học
Thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học
Thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Căn cứ quy định tại Điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CP về điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn du học:
Các nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên. Có khả năng sử dụng ít nhất một ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 cấp cho Việt Nam và tương đương. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Theo đó, đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có bằng cấp, chứng chỉ đào tạo chuyên môn về tư vấn du học. Nếu người lao động không có chứng chỉ tư vấn du học, người lao động phải mua chứng chỉ theo hình thức đăng ký khóa đào tạo tư vấn du học.

Các đối tượng tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Theo Thông tư số 23/2013/TT-BGDĐT, đối tượng tham gia đào tạo tư vấn du học là: công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cung cấp dịch vụ tư vấn du học. Các môn học khác có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ tư vấn du học.
Việc tổ chức đào tạo, kiểm tra, kiểm tra và cấp chứng chỉ chuyên môn về tư vấn du học. Thực hiện theo chương trình đào tạo chuyên nghiệp để được tư vấn du học. Do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

Hồ sơ đăng ký học của học viên

Quy định về hồ sơ đăng ký tham gia khóa đào tạo chuyên môn về tư vấn du học. Theo quy định của cơ sở giáo dục được giao đào tạo, kiểm tra, kiểm tra và cấp chứng chỉ đào tạo chuyên môn về tư vấn du học. Thực hiện theo các hình thức quy định hiện hành.

Tổ chức kiểm tra, thi, cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Kiểm tra và thi nghiệp vụ tư vấn du học

  • Việc tổ chức kiểm tra và kiểm tra được thực hiện như sau:
  • Vào cuối mỗi chủ đề của chương trình đào tạo, sẽ có một bài kiểm tra với thời lượng tối thiểu là 60 phút. Kết thúc khóa bồi dưỡng sẽ có một kỳ thi với thời lượng tối thiểu là 90 phút.
  • Điểm thi cuối kỳ và điểm kiểm tra cuối cùng của khóa bồi dưỡng được tính theo thang điểm 10. Các bài kiểm tra và bài kiểm tra dưới 5 điểm là không đạt yêu cầu.
  • Học sinh đảm bảo tham dự ít nhất 80% thời gian học được chỉ định cho từng chủ đề có thể tham gia kỳ thi cho chủ đề đó. Học sinh có tất cả các kỳ thi cuối kỳ theo chủ đề với số điểm từ 5 trở lên có thể tham gia kỳ thi cuối cùng của khóa bồi dưỡng.
  • Học sinh được phép thi và thi lại hai lần nếu kỳ thi kết thúc đề tài hoặc kỳ thi kết thúc khóa bồi dưỡng không đạt yêu cầu.

Cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Học sinh có điểm của tất cả các kỳ thi cuối kỳ theo chủ đề và có điểm số khi kết thúc khóa bồi dưỡng từ 5 điểm trở lên sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo chuyên môn về tư vấn du học.
Cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm tra, dự thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học và cấp chứng chỉ cho học sinh.
Việc quản lý, cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học thực hiện theo Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Học phí tham gia khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

  • Sinh viên tham gia khóa học phải đóng học phí cho toàn bộ khóa học. Học phí chương trình do các cơ sở giáo dục quy định (do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm tra, dự thi và cấp chứng chỉ đào tạo chuyên môn về tư vấn du học). Bao gồm học phí, tài liệu và chứng chỉ cho mỗi sinh viên
  • Theo quy định của pháp luật, các trung tâm muốn cung cấp dịch vụ tư vấn du học phải xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Khi nộp hồ sơ xin giấy phép hoạt động, khách hàng phải nộp chứng chỉ đào tạo chuyên môn về tư vấn du học từ chuyên gia tư vấn. Vì vậy, để trung tâm tư vấn du học đi vào hoạt động là điều không thể thiếu đối với chứng chỉ tư vấn du học của cố vấn.

Quý khách muốn thành lập trung tâm tư vấn du học phải chuẩn bị những chứng chỉ cần thiết trước khi mở trung tâm tư vấn du học. Hiện nay có nhiều đối tượng bán giấy chứng chỉ tư vấn du học “giả” Quý khách hết sức cảnh giác. Quý khách cần hỗ trợ hãy liên hệ với Luật Quốc Bảo hotline/zalo: 0763387788.

Quý khách tham khảo thêm: 

Thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học Thành lập trung tâm tư vấn du học

Điều kiện thành lập trung tâm tư vấn du học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.